CR2032 batterij kopen? Bij ons wél uit voorraad leverbaar! (2024)

Table of Contents
CR2032 batterij CR2032 CR2025

De CR2032 is zonder meer de meest gebruikte knoopcelbatterij. U vindt de 3V CR2032 onder andere terug in autosleutels, speelgoed, draadloze deurbellen en weegschalen. Daarnaast zijn er nog tal van toepassingen waar deze in voorkomt. Het kan dus zijn dat u de 3 volt CR2032 ergens anders voor nodig heeft, dagelijks komen er namelijk nieuwe apparaten op de markt waarin deze batterij verwerkt zit. Net als bijvoorbeeld het CR2025 batterijtje heeft dit type een diameter van 20mm maar is de dikte en daarmee de capaciteit en dus de toepassing verschillend. Kort gezegd is het oppervlak bepalend voor de lading die de knoopcel kan bevatten en daarmee zijn er meer of minder mogelijkheden om het batterijtje toe te passen.

CR2032 batterij

De 3 volt CR2032 batterij is een kleine knoopcelbatterij. U zult denken, omdat dit batterijtje relatief klein is, dat deze een lage lading heeft. Dat is niet zo. De door ons geleverde CR2032 batterij is van zeer goede kwaliteit en heeft een relatief hoge lading om lang de gewenste spanning te kunnen leveren. Deze batterij wordt niet vaak gebruikt in appraten die een hoge lading vergen, voor iedere toepassing zal de CR2032 batterij dus lang meegaan. De houdbaarheidsdatum van onze CR2032 batterij ligt altijd ver in de toekomst dus u kunt er altijd enkele op reserve nemen. Omdat dit de meest gebruikte knoopcel is en zeer regelmatig geproduceerd wordt, zijn ze al snel een jaar of 6 houdbaar. Wij hebben altijd de nieuwste badge op voorraad van alle merken die we verkopen. Naast deze maat zijn er nog veel meer soorten van de lithium knoopcel batterij.

Veel apparaten in huis werken op knoopcel batterijen maar dit betekent niet dat alles op hetzelfde type batterij werkt. Er bestaan heel wat merken en types knoopcel batterijen. De knoopcel batterij, een schijfvormige batterij, wordt veelal gebruikt in draagbare elektronische apparaten. Doordat er veel verschillende soorten zijn is het vaak moeilijk te achterhalen welke knoopcel batterij in jouw apparaat hoort. Gelukkig zijn er een aantal herkenningspunten waardoor het gemakkelijk wordt om te achterhalen welke knoopcel jij nodig hebt. De twee bekendste knoopcellen zijn deze CR2032 en de CR2025. Deze twee knoopcellen lijken enorm veel op elkaar maar toch zijn er enkele verschillen. Welke verschillen dit zijn kun je lezen in onderstaande tekst.

CR2032

De CR2032 batterij is de meest gebruikte knoopcel batterij ter wereld. Eigenlijk is het heel makkelijk te achterhalen wat de CR2032 batterij is en of deze batterij de juiste batterij is voor jouw elektronische apparaat. Het enige dat je moet weten is waarvoor de letters en cijfers staan. Dat gaan we nu uitleggen.De letter C geeft weer waaruit de knoopcel batterij is vervaardigd. De letter C staat voor Lithium-Mangaan. De letter R staat voor de vorm van de batterij, in dit geval dus voor een ronde batterij.Nu weet je dat deze batterij een ronde batterij is vervaardigd uit Lithium-Mangaan. Maar waar staan de cijfers 2032 voor? Deze twee cijfers geven aan wat de hoogte en de diameter is van de CR2032 batterij. De eerste twee cijfers geven de diameter weer en de laatste twee cijfers geven de hoogte van de knoopcel batterij weer. Je kunt hier dus afleiden dat de CR2032 een diameter heeft van 20 millimeter en een hoogte heeft van 3,2 millimeter.

CR2025

Bovenstaande informatie kan helpen om te achterhalen wat voor een knoopcel batterij deCR2025 is. Zoals je kunt zien zijn de eerste twee letters gelijk aan de CR2032. Deze knoopcel bestaat ook uit Lithium-Mangaan en heeft een ronde knoopvorm. Daarnaast zijn ook de eerste twee cijfers gelijk. De CR2025 heeft een diameter van 20 millimeter.Het verschil in deze twee batterijen zit, zoals je misschien al kunt raden, in de laatste twee cijfers. De CR2025 heeft een hoogte van 2,5 millimeter. Dit is een verschil van 0,7 millimeter in vergelijking met de CR2032 knoopcel.Het is dus erg belangrijk om te weten welke type knoopcel je nodig hebt voor je apparaat. De verschillen tussen deze twee knoopcellen zijn klein maar toch is het belangrijk dat je de juiste batterij besteld. Een knoopcel batterij moet namelijk precies passen in het apparaat. Het zou zonde zijn als de verkeerde batterij wordt besteld en deze dus niet past.

CR2032 knoopcel batterijen bestellen? Batterijenstunter.nl voor de beste knoopcellen. Maak uw bestelling compleet met onze AA batterijen, AAA batterijen, C batterijen, D batterijen of een 9V batterij.

CR2032 batterij kopen? Bij ons wél uit voorraad leverbaar! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 6056

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.